LÉTO - ČASOVÉ POSLOUPNOSTI

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: LÉTO
Typ: KARTIČKY
Věková kategorie: 1. TŘÍDA, 2.TŘÍDA, 3.TŘÍDA, KATEGORIE 3-5 LET, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 06.06.2024
Počet stran: 9

Autor:

30 Kč s DPH

30 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Balíček obsahuje 36 karet, které jsou rozčleněny do 9 tematických skupin. Každá skupina má 4 obrázky.. Při této hře se děti seznamují s jednotlivými obrázky a snaží se určit, jakým způsobem se obrázky časově řadí, aby vyprávěly příběh. Je nutné, aby si děti osvojily schopnost interpretovat situace, rozlišit, která ilustrace znázorňuje počátek, vývoj a závěr děje a jaké jsou jejich vzájemné vztahy v časové posloupnosti.

Proč je tato hra prospěšná?

Je to proto, že podporuje porozumění základním předmatematickým, matematickým a číselným pojmům, které tvoří systém organizace vyjadřující množství nebo sekvenci, s nímž se děti postupně seznamují a přijímají za své. Děti si tak formují pochopení struktury a sekvence událostí. Například rozumění tomu, jak jedna situace vyplývá z jiné (první list je výsledkem semínka) a zároveň se stává předchůdcem dalšího děje (květ vycházející z listu), což je analogické pochopení číselné řady. Toto pochopení je však nezbytné nejdříve uspořádat v kontextu jazyka.

Děti si během hry přirozeně osvojují koncept sekvence, a to jak ve směru vzestupném, tak sestupném.

Děti se dívají na ilustrace a sdělují své dojmy. Poté jsou vyzvány, aby pomocí obrázků vyprávěly příběh, který se na nich odehrává, a následně je seřazují do správného pořadí v prázdných rámečcích, přičemž vysvětlují, proč se rozhodly právě takto. Toto cvičení vyžaduje důkladné porozumění příběhu, soustředění, znalosti a v některých případech schopnost odolat impulzivnímu rozhodování, které může být vyvoláno matoucím obrázkem. Verbální popis podporuje děti v promyšlených rozhodnutích, nikoliv v unáhlených akcích.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.