KOMUNIKAČKY - SITUACE VE TŘÍDĚ

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Typ: KARTIČKY
Věková kategorie: 1. TŘÍDA, 2.TŘÍDA, 3.TŘÍDA, 4.TŘÍDA, 5.TŘÍDA
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 11.06.2024
Počet stran: 16

Autor:

29 Kč s DPH

29 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

představujeme vám KOMUNIKAČKY, jedinečnou sadu 45 komunikačních karet, které přinášejí zábavu, učení a rozvoj do vaší třídy! Na konci školního roku, kdy se všechny hlavy těší na prázdniny, přicházíme s aktivitou, která děti nejen zabaví, ale zároveň je naučí důležitým životním dovednostem.

Co jsou KOMUNIKAČKY?

Komunikačky jsou pečlivě vytvořené karty, které obsahují situace z každodenního školního života. Každá karta představuje otázku, která děti vybízí k přemýšlení o tom, zda je jednání v dané situaci správné nebo špatné, a proč. Děti se tak učí kriticky myslet, diskutovat a reflektovat své chování i chování svých spolužáků.

Proč jsou KOMUNIKAČKY skvělou volbou na konec školního roku?

  • Zábavné a Interaktivní: Karty jsou navrženy tak, aby děti bavily a zároveň je vtáhly do aktivního učení. Diskuse a hry s kartami jsou ideální pro uvolněné atmosféry konce školního roku.
  • Rozvoj Komunikačních Dovedností: Děti se učí jasně vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a konstruktivně diskutovat. To jsou dovednosti, které využijí po celý život.
  • Podpora Kritického Myšlení: Karty děti povzbuzují k analyzování situací a rozhodování na základě logického a etického uvažování. Rozvíjejí jejich schopnost řešit problémy a přemýšlet o důsledcích svých činů.
  • Sociální a Emocionální Učení: Děti se učí rozpoznávat a reagovat na emoce ostatních, což posiluje empatii a vzájemný respekt. Karty jim pomáhají lépe chápat pocity a potřeby svých spolužáků.
  • Reflexe a Sebehodnocení: Karty dávají dětem příležitost reflektovat své vlastní chování a přemýšlet o tom, jak by mohly jednat jinak v podobných situacích. To podporuje jejich osobní růst a sebereflexi.
  • Skvělý nástroj pro učitele: Učitelé mohou karty využít jako součást závěrečného hodnocení, nebo jako inspiraci pro diskuze a aktivity, které uzavírají školní rok.

Jak KOMUNIKAČKY používat?

  1. Diskuse ve třídě: Vyberte kartu, přečtěte situaci a nechte děti diskutovat o tom, zda je jednání správné nebo špatné a proč.
  2. Skupinové aktivity: Rozdělte děti do skupin a dejte každé skupině několik karet. Nechte je společně přemýšlet a diskutovat.
  3. Sebehodnocení: Použijte karty k tomu, aby děti reflektovaly své vlastní zkušenosti a chování během školního roku.

Komunikačky jsou skvělým způsobem, jak uzavřít školní rok s úsměvem a přitom děti obohatit o cenné dovednosti. Věříme, že si tuto aktivitu zamilujete stejně jako my a že se stane nedílnou součástí vašich závěrečných školních dnů.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.