KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA- TÉMA HMYZ NA JAŘE

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: JARO, LOUKA
Typ: PŘÍPRAVY
Věková kategorie: KATEGORIE 3-5 LET, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 29.03.2023
Počet stran: 23

Autor:

150 Kč s DPH

150 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Pdf soubor KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – téma HMYZ NA JAŘE aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi, spojené se slovním/ hudebním doprovodem, které nám poskytují oporu při sestavování týdenní TEMATICKÉ PŘÍPRAVY na dané téma. Aktivity zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti. 

S nadcházejícím JARNÍM OBDOBÍM se začínají probouzet i naši malí, hmyzí kamarádi. Zábavnou a pro děti přirozenou formou je seznamujeme, prostřednictvím nabízených aktivit, s některými zástupci z říše hmyzu, jako je, např., vosa, včela, moucha, motýli, komáři a další. Děti se nejen pobaví, ale zároveň získají nové vědomosti o včelách, komárovi, mouše a dalším hmyzu. Seznámí se s charakteristickými znaky živočichů, jejich způsobem života. Autorské aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách- podporujeme rozvoj myšlení, pohybovou obratnost, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, spolupráci ve skupině, hudební dovednosti, rytmizaci, získávání vědomostí.

Součástí jsou pracovní listy. 

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com

 

obsah:

1. MRAVENEC V CUKRÁRNĚ (rozpočítadlo, procvičujeme myšlení, logické uvažování, představivost)
2. NA ŽIHADLO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, postřeh, hbitost)
3. MOUCHA (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, obratnost)
4. KDYŽ VOSA LÉTÁ SEM A TAM (pohybové cvičení s písničkou, procvičujeme protažení těla se zaměřením na uvolňování a procvičování konkrétních částí, prostřednictvím míčku)
5. NA MOTÝLA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme znalost základních barev, orientaci v prostoru)
6. NA HLADOVÉ PAVOUKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, pohybovou obratnost, spolupráci. Pavouci patří mezi pavoukovce, ale v rámci hry chytají pavouci mouchy, proto název Na hladové pavouky.)
7. KDYŽ SE KOMÁR NARODÍ (písnička, zábavnou formou se učíme jednotlivá stádia života komára)
8. KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme poznávání a určování materiálů, sluchové vnímání, myšlení)
9. AHOJ, VČELO (postřehová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, reakci na signál, mluvidla)
10. BROUCI NA PALOUKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení, zrakové vnímání, určování hlásky na začátku slova)

DALŠÍ MATERIÁLY AUTORA:

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.