EDUKAČNÍ KVÍZ - POHÁDKY

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Téma: POHÁDKA
Typ: KVÍZY
Věková kategorie: 2.TŘÍDA, 3.TŘÍDA, 4.TŘÍDA
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 20.06.2024
Počet stran: 16

Autor:

45 Kč s DPH

45 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Cílem materiálu je procvičit si učivo prvouky a českého jazyka na téma POHÁDKY a rozvoj kritického myšlení formou pracovních listů.

Materiál lze využít v hodinách českého jazyk/čtení/psaní či na Pohádkový den.

Každý žák obdrží výsledkovou kartu, do které si zapisuje písmena u správné odpovědi. Aktivitu doporučuji využít venku, v lese či školní zahradě. Není důležité u které karty žák začíná. Děti si pouze musí hlídat číslo otázky do výsledkové karty. Tajenku každý zjistí po zodpovězení všech otázek. Písmena budou mít žáci promíchané. Tajenku musí složit. Můžete žákům podat nápovědu – začáteční písmeno je K. Součástí materiálu je i kontrolní tajenka – KRÁLOVSTVÍ.

Možné využít variantu pro individuální či skupinovou práci. Slabší žáci mohou pracovat ve dvojicích. V materiálu najdete 15 stránek a úvodní slide.

Po ukončení kvízu nebo zvlášť můžete navázat v hodinách ČJ / ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST pracovními listy, které jsou koncipované metody RWCT.

 

Pracovní list číslo 1 – AKROSTICH. K každému písmenu z tajenky dětí tvoří větu, která začíná na dané písmeno a měla by být tematicky zaměřená.

Pracovní list číslo 2 – ALFABOX. Aktivitu, kterou hrajeme na začátku i na konci hodiny. Klidně ve dvojicích. U každého slova děti zapisují slova, které souvisí s pohádkami. Je na vás, zda budete vyžadovat 1-3 slova.

Pracovní list číslo 3 – KOMIKS. Zařazujeme v dílně psaní/čtení. Žáci dle své fantazie píší a malují komiks.

Pracovní list číslo 4 – ŽIVOTABÁSEŇ.

Pracovní lis číslo 5 – MYŠLENKOVÁ MAPA.

Pracovní list číslo 6 – ČTENÍ S TAJENKOU. Žáci mají za úkol přečíst si věty. Ke každé větě hledají obrázek, ke kterému patří písmeno, které zapíší do sloupečku u každé věty. Po správném přečtení a zapsání všech písmen, mohou již děti vyluštit tajenku. Srovnají písmena dle čísel do rámečků. Kontrolní list je součástí.

Materiál je nutné si předem připravit, nakopírovat a rozstříhat popřípadě zalaminovat. Nejvíce lze materiál využít ve druhé a třetí třídě. 

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.