10 V 1 - POJĎ SI HRÁT S LOGOPEDIÍ - LÉTO

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: LÉTO
Typ: KARTIČKY
Věková kategorie: 1. TŘÍDA, 2.TŘÍDA, KATEGORIE 3-5 LET, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 07.06.2024
Počet stran: 12

Autor:

39 Kč s DPH

39 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Vzdělávací materiál "POJĎ SI HRÁT - 20 karet logopedie" je interaktivní sada karet zaměřená na podporu jazykových dovedností, zejména v oblasti logopedie. Každá karta obsahuje ilustrace s jarní tematikou a je navržena tak, aby byla využitelná v různých vzdělávacích a terapeutických kontextech, včetně terapií pro vývojovou dysfázii a předškolního vzdělávání pro prevenci specifických poruch učení (SPU).

Hry a aktivity zahrnuté v této sadě jsou navrženy tak, aby podporovaly různé složky rozvoje řeči u dětí, včetně:

  1. Zraková paměť: Děti si prohlížejí obrázky, zapamatují si je a poté je vyjmenují z paměti.
  2. Rytmus a slabiky: Děti vytleskávají slova zobrazená na obrázcích a počítají slabiky.
  3. Fonematické uvědomování: Identifikace počátečních hlásek slov na obrázcích.
  4. Paměť a opakování: Děti zopakují slova, která jim rodiče či učitel přečetli, aniž by na obrázky koukaly.
  5. Pozornost a detail: Určení, které slovo bylo vynecháno z seznamu slov předříkaného dospělým.
  6. Diskriminační poslech: Rozpoznání slova navíc, které neodpovídá obrázku.
  7. Gramatika: Tvoření množného čísla slov na obrázcích.
  8. Slovní zásoba: Tvorba slov začínajících na poslední slabiku slov z obrázku.
  9. Tvorba hádanek: Vymýšlení hádanek pro každé slovo zobrazené na kartách.
  10. Kreativní vyprávění: Tvorba příběhu s využitím všech slov na obrázku.

Materiál je navržen tak, aby byl přínosný pro děti ve věku typicky navštěvující předškolní a mladší školní vzdělávání. Sada umožňuje nejen rozvoj slovní zásoby a konverzaci na téma jaro, ale skrze zábavné a interaktivní hry podporuje komplexní rozvoj řečových schopností dětí. Je vhodná pro použití rodiči doma nebo odbornými pedagogy a terapeuty v rámci skupinových nebo individuálních aktivit.

Metodický návod přiložený k sadě poskytuje podrobné instrukce k jednotlivým hrám a aktivitám, což usnadňuje jejich implementaci a zajišťuje efektivní vzdělávací zážitek.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.